Jak na to

 

Jak na to aneb o výstavbě dětského hřiště

Výstavba dětského hřiště není snadná záležitost. Slavnostnímu aktu přestřižení pásky předchází spousta práce. Je třeba splnit několik základních podmínek, aby dětské hřiště plnilo svůj účel. Především bylo bezpečné a děti mohly plně využít všech možností, které nabízí.

1. Umístění hřiště

Nad prostorem hřiště a v jeho blízkém okolí by se nemělo nacházet elektrické vedení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pod prostorem hřiště jsou nežádoucí trasy kanalizace a inženýrských sítí. V případě poruchy se asi nevyhnete zásáhu do herních zařízení.

2. Terén

Nejlépe je umístit dětské hřiště na rovný terén. Zajímavé řešení nabízí přírodní či uměle vytvořené vyvýšeniny. Můžeme jich využít pro některé herní prvky – skluzavka, vysutý most, hrad a další. Variantou néjméně vhodnou je prostor na svahu.

3. Věková skupina

Hřiště může být určeno malým dětem např. do 12 let, starším nebo pro všechny věkové kategorie. Herní prvky pro nejmenší např. pískoviště, malá skluzavka, pružinové houpadlo je dobré soustředit v jednom místě a vytvořit tak zónu pro „malé neposedy“.

4. Mobiliář

Důležitý, ale někdy opomíjený. Lavičky zajistí pohodlí zvláště maminkám a odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu na dětském hřišti.

5. Herní prvky

Kvalita použitých materiálů je zásadní pro dlouhou životnost a bezpečné užívání = vysokou užitnou hodnotu. Skluzavka, houpačka, sestava pro lezení a šplhání, pískoviště, houpadlo na pružině, kolotoč, lanová dráha, domeček a mnoho dalších mohou být vyrobeny z různých materiálů. Dřevo je u nás nejrozšířenější. Nejvíce smrk, borovice, modřín a akát. Zásadní je použití momistředového dřeva nebo lepených profilů. Kov jako hlavní stavební prvek zajišťuje „téměř nezničitelnost“. Vhodným doplněním jinými materiály např. plasty, HPL – vysokotlakým laminátem i dřevem můžeme získat velmi atraktivní design. Kombinací dřeva a kovu můžeme dosáhnout pěkného vzhledu a poměrně vysoké odolnosti proti vandalismu a povětrnostním vlivům. Úměrná tomu je ovšem i cena.

6. Bezpečnost

Dle nařízení vlády NV 173/1997 musí být zařízení dětských hřišť posuzovány autorizovanou osobou podle norem 1176:2009 a 1177:2009. Po splnění všech náležitostí vydá autorizovaná osoba certifikát. Výrobce nebo dovozce těchto výrobků vystaví prohlášení o shodě s příslušným nařízením.